Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny bog om Voksnes læringsrum

23. august 2005

Antologien VOKSNES LÆRINGSRUM behandler emnet voksnes læring i fire forskellige rum; henholdsvis under uddannelse, på arbejdet, i hverdagslivet og på internettet. Bogen er delt op i syv dele, og bevæger sig hele vejen rundt om begrebet; lige fra forudsætningerne for tidens tale om livslang læring over forskellige former for formelle og uformelle læringsformer og læringsrum, til hvordan man bedømmer og dokumenterer realkompetencer.

Udover at behandle relevante teoretiske såvel som praktiske sider af begrebet voksenlæring, får bogen også undervejs reflekteret over de mange teoretiske og praktiske dilemmaer, der knytter sig til livslang læring. Således diskuteres balancen mellem trang og tvang, mellem pædagogisering og udvikling samt det problematiske i voksenlæringens potentielle barnliggørelse af voksne (N. Åkerstrøm Andersen).

Bogens bidrag er vidt forskellige og meningerne er således også mange. Den overordnede pointe bliver således, at tidens krav om livslang læring langt fra har klare løsninger, og måske ikke engang afklarede formål, en anden vigtig pointe er, at lige meget hvor meget målbevidst formel udvikling (regulær uddannelse) vi gennemgår livet igennem, forbliver de mange mindre formelle steder, hvor vi også lærer og erfarer, lige vigtige.

VOKSNES LÆRINGSRUM
Redigeret af Carsten Nejst Jensen

Udgivelse: Billesø & Baltzer, 2005

Rød PilSe mere om bogen her