Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nyere højskoler er mest truede

7. juni 2004

En gennemgang af højskoleetableringer og lukninger siden 1970 afslører, at de ældste højskoler tilsyneladende har de bedst chancer for at overleve.

Siden 1970 er der åbnet 82 højskoler, lige så mange, som der totalt set er i dag. Af disse 82 skoler er der kun 27 tilbage på listen over danske højskoler. Ingen af de skoler, der åbnede i 1974, -75, -76, -77, -79, - 81, -83 og 1987 eksisterer længere. Af de 72 skoler, der eksisterede før 1969, har ca. 20 måtte lukke.

Af de tilbageværende højskoler er 11 idrætshøjskoler, fire er pensionisthøjskoler, tre ungdomshøjskoler og fire skoler, som med navnet signalerer en eller anden form for religiøs forkyndelse.

Når man ser bort fra Tvind-skolerne, er eder ikke noget bestem fælles træk for de skoler, som er lukket. Der er skoler af alle slags, både de mere folkelige og de mere specielle.

I år har allerede tre højskoler måtte dreje nøglen om, og det er den almindelige opfattelse, at den udvikling vil fortsætte i de kommende år.

Kilde: Uddannelsesavisen 12. årg., nr. 5