Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny rapport fra Center for frivilligt socialt arbejde

21. september 2005

Partnerskaber - ”Kejserens nye klæder” eller nyskabende samarbejdsform?
Siden midten af 90’erne er begrebet ”Partnerskaber ” hyppigt dukket op, når politikere, embedsmænd, erhvervsledere og mange andre taler om løsninger på de udfordringer, vi står overfor lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

Nu har begrebet også forplantet sig til den frivillige sociale sektor. Her bliver det mødt med lige dele begejstring og skepsis: Er der i virkeligheden ikke bare tale om ”kejserens nye klæder” og ”gammel vin på nye flasker” – eller står vi overfor en nyskabende, frugtbar samarbejdsform mellem den offentlige og frivillige sektor?

Ny rapport fra Center for frivilligt socialt arbejde
Gennem to år har Center for frivilligt socialt arbejde fulgt tre partnerskaber mellem en række frivillige og offentlige organisationer. Formålet med projektet har været at udvikle, dokumentere og formidle, hvordan man kan indgå partnerskaber mellem frivillige og offentlige organisationer på det sociale område. Det er der nu kommet en rapport ud af.

Rapporten: Partnerskaber – på vej mod en ny samarbejdskultur - dokumenterer erfaringerne fra projektet, og viser hvordan partnerskaber, der tager udgangspunkt i principper om dialog og ligeværdighed kan være en attraktiv, frugtbar og nyskabende samarbejdsform.

Udover at tilføre parterne øget viden og indsigt, er partnerskaber med til at udvikle de deltagende organisationer – offentlige såvel som frivillige. Partnerskaber er dog ingen hurtig genvej til økonomisk støtte eller besparelser på de kommunale budgetter.

Rapporten giver et godt billede af de forudsætninger og udfordringer partnerskaber stiller frivillige organisationer overfor - og rapporten giver afslutningsvis en række anbefalinger som de respektive parter må gøre sig klart før de indgår en partnerskabsaftale.

Kontaktpersoner
Karin Munk Petersen, Center for frivilligt socialt arbejde, tlf: 66 14 60 61, e-mail: kmp@frivillighed.dk 

Bestil rapporten
Rapporten: ”Partnerskaber – på vej mod en ny samarbejdskultur” koster 70 kroner og du kan bestille den fra Center for frivilligt socialt arbejde, telefon: 66 14 60 61 / e-mail: info@frivillighed.dk .

Du kan også hente rapporten (uden anbefalinger) på www.frivillighed.dk – du finder den under publikationer.