Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny uddannelse i medborgerskab

18. januar 2005

Danmarks Pædagogiske Universitet vil med ny master-uddannelse sætte fokus på, at begreber som demokrati og samfundssind ikke længere kan tages for givet 
Den nye uddannelse til ”master i citizenship education” henvender sig især til:
1) Konsulenter for virksomheder, forvaltninger og politiske enheder (fx ministerier, kommuner, fagforeninger og større virksomheder), der ønsker at udvikle strategier vedrørende (styrkelse af) medborgerskab.
2) Konsulenter for og undervisere på pædagogiske institutioner og i folkeoplysende organisationer (fx gymnasier, seminarier, CVU'er, De Sociale Højskoler, folkehøjskoler, oplysningsforbund og frivillige organisationer af enhver art).
Lektor Ove Korsgaard er koordinator for den nye uddannelse.

Kristeligt Dagblad skriver i dagens avis om den nye uddannelse.
Rød PilLæs mere her

Uddannelsen begynder efter sommerferien på Danmarks Pædagogiske Universitet.
Rød PilLæs mere her