Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Opfordring til korledere

26. august 2004

De to specialestuderende fra Institut for Musik og Musikterapi, som i april opfordrede kor og korledere til at deltage i en undersøgelse om vilkårene og vækstgrundlaget for korsang i Danmark, er i fuld gang, men mangler stadig svar fra mange af korlederene.

Af hensyn til undersøgelsens gyldighed, vil vi derfor gerne opfordre til, at de korledere, som ikke har udfyldt og indsendt spørgeskemaer, finder dem frem og får gjort noget ved sagen.

Hvis du ikke kan finde spørgeskemaet kan du få tilsendt et nyt ved at skrive en mail til lkpe97@hum.aau.dk eller ringe 9816 7003.

Du kan også hente spørgeskemaet på www.korvid.dk og sende det pr e-mail, når det er udfyldt.

Baggrund
KOR|VID undersøgelsen henvender sig til 1700 korledere, der har kontakt til ca. 2.000 kor, hvilket udgør en stor del af kor i Danmark. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres af Linda Kaul Pedersen og Julie Smed Jensen fra Institut for Musik på Aalborg Universitet og er udarbejdet i samarbejde med Statens Amatørmusikkonsulent Steen Lindholm og formand for Foreningen Danske Korledere Jesper Grove Jørgensen.

Undersøgelsen tager hånd om vilkårene og vækstgrundlaget for korsang i Danmark, hvordan denne kulturtradition bibeholdes, men også hvordan den videreudvikles og indplacerer sig som et aktiv og almennyttigt fænomen i et stadigt foranderligt samfundsbillede.

Rød PilFølg undersøgelsens resultater på: www.korvid.dk