Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


PISA for voksne

6. maj 2008

Hvor godt læser vi? Kan vi lægge to og to sammen? Og er vi i stand til at løse problemer? Nu skal voksne danskere måles og vejes - lige som skolebørnene er blevet det i en årrække.

Af Michael Voss

PISA for voksne er ikke det seneste tilbud fra et rejsebureau, men et omfattende internationalt projekt, som skal vurdere voksnes færdigheder og kompetencer i foreløbig 22 lande. Det officielle navn er Programme for the International Assesment of Adult Competencies (PIAAC)
Det er den internationale samarbejdsorganisation OECD, som står bag, og projektet støttes også af EU-kommissionen.

Danmark med
Danmark er med til at forberede og udvikle PIAAC. Undervisnings- og beskæftigelsesministeriet deltager i OECD-projektet og samarbejder desuden tæt med hele fire ministerier om det danske bidrag: Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Erhvervs- og Økonomiministeriet, Videnskabsministeriet og dem med pengene: Finansministeriet.
I Undervisningsministeriet er det chefkonsulent Jan Reitz Jørgensen, som koordinerer arbejdet.
"Vi er midt i en proces, hvor 22 lande skal fastlægge undersøgelsens omfang, fremgangsmåde, osv. Derfor er der ikke så meget, der ligger fast lige nu," fortæller han.
Jan Reitz Jørgensen indvilliger dog i at give et bud på, hvordan de overordnede rammer for undersøgelsen sandsynligvis vil komme til at se ud:
"Vi skal formentlig ud til 5.000 voksne danskere i deres hjem og måle deres læsefærdighed, deres regne- og matematikkundskaber, men også hvor gode de er til at håndtere it og til problemløsning.
Præcis hvilke kundskaber der skal måles, ligger ikke fast, men hvert land har mulighed for tage områder med, som ikke bliver obligatoriske i PIAAC"
Men undersøgelsen vil også måle kompetencer i en bredere forstand, f.eks. sociale kompetencer bl.a. ved at spørge ind til voksnes aktiviteter i fritiden og i civilsamfundet.
"Desuden vil vi undersøge, hvilke kompetencer, der anvendes og efterspørges i arbejdslivet ved at kortlægge hvilke arbejdsopgaver voksne løser på jobbet." fortæller Jan Reitz Jørgensen og tilføjer:

Tidsplan
Indtil videre har Undervisningsministeren og Beskæftigelsesministeren kun givet grønt lys for dansk deltagelse i forberedelsesarbejdet. Ifølge den foreløbige tidsplan vil man i løbet af 2008 beslutte, om Danmark skal være med i selve undersøgelsen. Næste fase bliver et pilotstudie, som forhåbentligt kan gå i gang i 2010.
"Når vi internationalt er blevet enige, ligger der stadig et stort arbejde med oversættelse og afprøvning af opgaver og spørgsmålene, og om målingerne fungerer," siger Jan Reitz Jørgensen.
Det er i denne fase, at interesserede parter uden for ministeriet for alvor vil blive involveret.
"Vi trækker allerede på eksperter, der har været involveret i PISA-undersøgelserne. Når der foreligger en beslutning om at gennemføre en national PIAAC undersøgelse vil der blive sammensat en national følgegruppe med arbejdsmarkedets parter og repræsentanter fra institutioner og den pædagogiske verden mv. Sådan en følgegruppe kan være med til at sikre kvaliteten i undersøgelsen og bidrage til, at den viden der indsamles, spredes og anvendes mest muligt" siger Jan Reitz Jørgensen.
Rød pilMere om PIAAC