Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Pjecer om Nordplus Voksen og Grundtvig 2

1. marts 2004

Cirius har udarbejdet pjecer med vejledning i mulighederne for at søge tilskud gennem de forskellige programmer, som organisationen administrerer. De har blandt andet lavet pjecer om Nordplus Voksen og om Grundtvigprogrammet for læringspartnerskaber.

Du kan få pjecerne tilsendt ved henvendelse til Dansk Folkeoplysnings Samråd på 33 15 14 66 eller fg@dfs.dk