Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Politikere: Grundtvig stadig vigtig i dansk politik

21. januar 2004

Artikel af Morten Mikkelsen og Henrik Hoffmann-Hansen i Kristeligt Dagblad 20. januar 2004

Mange politikere mener, at Grundtvig stadig har betydning for deres politiske indsats

131 år efter sin død er politikeren, grundlovsgiveren, præsten og salmedigteren Nikolaj Frederik Severin Grundtvig stadig en indflydelsesrig mand i dansk politik.

Det viser et rundspørge til Folketingets medlemmer, som Kristeligt Dagblad har gennemført i weekenden. På baggrund af den aktuelle debat har Kristeligt Dagblad stillet seks spørgsmål om Grundtvig og højskolebevægelsen. Cirka en fjerdedel (44 af 179 medlemmer) har svaret - blandt andet på, om de har gået på højskole eller har undervist dér, og hvilken betydning Grundtvig og højskolerne har for deres politiske arbejde i dag.

Et klart flertal skriver i deres svar, at både Grundtvig og højskolen har betydning for deres politiske virke, og flere kommer med mere eller mindre konkrete eksempler på det. Det fremgår desuden, at folketingsmedlemmer klart har været hyppigere gæster på højskole end befolkningen som helhed. Omkring 40 procent af de svarende har på et tidspunkt deltaget i et kort og/eller et langt højskolekursus, mens det generelt kun er otte til ni procent af en årgang, som runder en højskole. Selv når man tager højde for de forholdsvis få svar i undersøgelsen, er tendensen entydig.

Begejstringen for Grundtvig er som ventet størst i de traditionelle højskolepartier, Venstre og Det radikale Venstre, men i øvrigt går opbakningen på kryds og tværs af de politiske grænser og aldersgrænser i tinget. For eksempel svarer tre af fem SF'ere, at Grundtvig har betydning for deres politiske arbejde, og det samme mener de tre medlemmer, som har svaret fra Dansk Folkeparti. Hos Socialdemokraterne er det især arbejderbevægelsens højskoler, som præger billedet, men selv blandt de 12 svarende socialdemokrater peger fire på, at Grundtvig har stor betydning for deres politiske arbejde.

En af dem er Ole Vagn Christensen, 60 år, som både har været elev og underviser på arbejderbevægelsens højskoler.

- Socialisme og marxisme har haft betydning for de socialdemokratiske partier verden over, men for de danske socialdemokrater har også Grundtvig altid været en vigtig medspiller. Ingen har udtrykt idealet om solidaritet bedre end han i sanglinjen: »Da har i velstand vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt.« Efter min mening dyrkes traditionen for lidt, især af regeringspartierne. Venstre har forladt højskolen til fordel for handelshøjskolen og lader økonomiske termer få for stor indflydelse på deres politik, siger Ole Vagn Christensen.

Hos det store regeringsparti finder man dog stadig langt de fleste tilhængere af Grundtvig.

Af 15 Venstre-medlemmer mener de 12, at Grundtvig har betydning for deres politiske engagement. For eksempel Karsten Nonbo, der kan bryste sig af at være valgt i Grundtvigs valgkreds, Præstøkredsen.

- Det er svært at vurdere hans betydning for mit politiske arbejde, men jeg kan vist ikke sige mig fri, siger Karsten Nonbo.

Det kan Enhedslistens uddannelsesordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, til gengæld. Hverken Grundt-vig eller højskolen har haft betydning for hendes tilgang til politik, men hun understreger, at hun glæder sig over mange sider af Grundtvigs arbejde.

- Tankerne om livslang læring, ideen om at man kan uddanne sig uden eksamen, og at der skal være mangfoldighed i undervisningens indhold, er fremragende, siger hun.

Sagt om Grundtvig:
»Grundtvigs frihedssyn og opfattelse af åndsfriheden er forudsætningen for al anden frihed. Den kirkelige frihedslovgivning gennemsyrer stadig mange Venstrefolks holdninger. Dertil kommer Grundtvigs udtalelser i forbindelse med Grundloven, specielt med hensyn til ytringsfrihed og offentlighed«, siger Birthe Rønn Hornbech, Venstre.

»Grundtvigs betydning for højskolernes opståen og hele livsform har jeg aldrig været i tvivl om. Grundtvig er en afgørende brik til forståelsen af folkeoplysning og national selvforståelse i Danmark«, siger Socialdemokraternes partiformand, Mogens Lykketoft.

»Jeg var politisk engageret, før jeg kom ind i højskoleverdenen. Kontakten til højskolen har øget min forståelse for betydningen af engagement, nysgerrighed og frimodighed i al pædagogik«, siger tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen, Det Radikale Venstre.