Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Sammenhængskraft gennem folkeoplysning

20. januar 2006

En ny svensk undersøgelse giver et meget positivt billede af betydningen af folkeoplysningen. Vi lærer noget om os selv. Vi er med i et socialt fællesskab, og vi får større selvtillid, siger svenskerne.

* Lærdommen i sig selv. Altså det at man bliver klogere på noget og oplever at man får ’fyldt på’ og kommer videre i livet.
* Det sociale fællesskab, man deltager i undervejs. Mødet med andre mennesker bekræfter deltagerne som personer.
* Den enkelte deltagers velbefindende og udvikling. Selvtilliden bliver således større og dermed også modet til at deltage som aktiv borger i samfundet.

Det får vi ud af at deltage i folkeoplysningsaktiviteter, siger svenskerne i en ny undersøgelse.
I Sverige er der for fjerde gang gennemført en stor undersøgelse af, hvem der deltager i de 9 godkendte studieforbunds studiekredse, samt hvilke motiver de har for at deltage.
Undersøgelsen pege på nogle tendenser i Sverige, der nok kan have interesse for den danske folkeoplysning.

Undersøgelsen bygger på over 5.200 besvarelser fra folk som har fuldført en studiekreds. Den giver altovervejende et meget positivt billede af betydningen af folkeoplysningen – i hvert fald af studiekredsene – for folks lyst til at lære og til at lære mere. Langt hovedparten af informanterne (90%) svarer således, at deres deltagelse i studiekredsen har givet dem lyst til at lære endnu mere.

Rød PilEt resumé af undersøgelsen