Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Stor tilfredshed med Netavisen

21. august 2009


…hos nogle abonnenter. Læserne af DFS’ elektroniske nyhedsbrev vælger de artikler, der er relevante i deres arbejde og deres foreningsvirksomhed. Tilsyneladende har Netavisen ramt de rigtige temaer.

Ingen er utilfredse med Netavisen. Så frækt kan vi vælge at fortolke den brugerundersøgelse blandt abonnenterne, vi gennemførte i foråret.
Og det er næste rigtigt. Ingen af de 199 abonnenter, som svarede på det elektroniske spørgeskema, satte kryds ved ”meget utilfreds” eller ”utilfreds”.
Til gengæld svarede 24 %, at de er meget tilfredse, 52 % at de er tilfredse, og 23 % svarede hverken/eller, mens 2 % svarede ved ikke (op- og nedrundede tal).

Vælger og vrager
Men 199 er lidt under en fjerdedel af abonnementstallet, så redaktionen kan ikke tillade sig at læne sig tilfreds tilbage. Derfor fortæller undersøgelsens øvrige resultater også kun med sikkerhed, hvad en kernegruppe af abonnenter mener.
Om denne gruppe ved vi nu, at den næsten altid åbner mailen med nyhedsbrevet og læser overskrifter og introduktioner. 94 % svarede altid eller næsten altid.
Men de færreste (17 %) læser alle artikler. Resten udvælger de artikler, som ser ud til at være arbejdsrelevante, foreningsrelevante eller blot generelt oplysende om folkeoplysningens situation.
Og tilsyneladende er der mange artikler, der har den kvalitet. Oven i de 17 % er der 37 %, som åbner mindst halvdelen af artiklerne, mens 41 % åbner under halvdelen.

De rigtige temaer
Blandt de temaer, abonnenterne åbner, er ”folkeoplysningens udfordringer” med 87 % en klar vinder. Mens ”lovgivning”, ”demokrati/aktivt medborgerskab”, ”kulturmøde/interkulturelle kompetencer”, ”ideer og inspiration/kurser og aktiviteter” og ”tilskud” vækker interesse hos omkring halvdelen af abonnenterne.
Andre af de temaer, vi spurgte til, kommer ind med mellem 14 og 44 %. På den måde bekræfter undersøgelsen, at vores læsere er meget forskellige, og deres interesser spreder sig over mange felter. Der var kun ganske få forslag til nye temaer, og tilsyneladende er der tilstrækkelig mange interessante artikler til hver enkelt. I gennemsnit markerede de, der svarede, 5-6 emner, som de jævnligt læser.

Hvor repræsentativ?
I hvor høj grad de 199 besvarelser tegner et retvisende billede af alle ca. 850 abonnenter, er svært at vurdere. På den ene side er det nærliggende, at det er de abonnenter, som oftest åbner og læser Netavisen, der har været mest flittige til at svare på spørgeskemaet.
På den anden side kan vi konstatere, at de 199 på ét punkt ikke adskiller sig meget fra de 850. Fordelingen af besvarelser mellem abonnenter fra de forskellige typer af DFS-medlemsorganisationer, fra kommuner og fra andre dele af uddannelsessektoren er ikke væsensforskellig fra fordelingen blandt samtlige abonnenter.
Derfor har vi valgt at konkludere, at Netavisen i sin nuværende form kan have interesse for langt flere end i dag. Vi vil derfor senere på året gennemføre fremstød, som kan sikre, at de, der ikke abonnerer, ved, hvad de har valgt fra.
Samtidig vil vi gerne have et klarere billede af de abonnenter, som ikke åbner hver gang, og som kun læser få artikler – og ikke mindst et indblik i, hvorfor de ikke bruger Netavisen mere. I første omgang vil vi opfordre alle abonnenter til at skrive til sekretariatet med kritik af nyhedsbrevet og med forslag til andre temaer og artikeltyper. Senere vil vi forsøge mere systematisk at afklare dette.


Send kritik af Netavisen og forslag til artikler og emner til informationskonsulent Michael Voss, mv@dfs.dk

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du også velkommen til at kontakte Michael Voss.