Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Tilbud: Gratis forsker-foredrag

7. marts 2008

Igen i år har skoler, foreninger og enkeltpersoner mulighed for at bestille en forsker til at holde et foredrag. Forskningens Døgn ’08 finder sted den 25.-26. april.

Alle, der kan samle et voksent publikum på min. 10 personer, kan bestille en forsker til at komme på besøg og fortælle om sit forskningsområde. Det kan være virksomheder, som vil holde gå-hjem-møder, biblioteker, ældrecentre, højskoler eller andet.

På Forskningens Døgns hjemmeside findes et katalog over foredragsholder, opdelt efter fem områder:
• Samfund og erhverv
• Sundhed og sygdom
• Kultur og kommunikation
• Natur og univers
• Teknologi og produktion

Når du bestiller en forsker, forpligter du dig dog til at afholde forskerens transportudgifter i forbindelse med foredraget. Aftalen omkring transportudgifter skal være på plads mellem dig og forskeren, inden foredraget afholdes. Så vidt muligt skal afregningen med forskeren foretages umiddelbart efter foredraget.
Hvis foredraget ligger i dagens ydertimer, kan der blive tale om udgifter til overnatning.
Rød pilBestil en forsker