Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Tillid og tryghed er drivkraft for uddannelse

17. marts 2009


Undervisningen skal både være tæt på virkeligheden og indeholde et element af noget fiktivt og legende. Det er en af konklusionerne i oversigt over den eksisterende forskning i, hvad der motiverer kortuddannede til læring.

I folkeoplysningens pædagogik er det helt centralt at finde motiverende læringsformer. Vi taler om de særlige kvaliteter i folkeoplysningens læringsrum.
I øjeblikket arbejder oplysningsforbundene og daghøjskolen med et projekt, der sigter på at udvikle et folkeoplysende tilbud til de allermest uddannelsesfremmede og udsatte. DPU-forskerne Steen Elsborg og Steen Høyrup gennemfører følgeforskning af projektet.

Som en del af projektet afholdt DFS den 11. marts en forsknings- og -udviklingskonference, hvor Elsborg og Høyrup præsenterede de foreløbige resultater. Her blev folkeoplysningens kvaliteter bekræftet. Vi tager reelt afsæt i deltagerens perspektiv og skaber gennem fællesskabet tillid og tryghed, der er forudsætningen for læring og et fremadrettet handlingsperspektiv.

En del af det forskningsmæssige afsæt kan ses i NCK’s publikation: ”Motivation og læringsform. En oversigt over eksisterende forskning. Det handler om at finde viden om kortuddannedes motivation til læring”.
Det er et litteraturstudium, hvor begreberne afgrænses, prøves af og diskuteres. Konklusionen er, at motivationsbegrebet er blevet uaktuelt og måske kan erstattes af begrebet ”drivkraft”.
En række forskere og undersøgelser refereres, og på den baggrund konkluderes at, der ikke er en enkel sammenhæng mellem bestemte læringsformer og bestemte faktorer, der kan motivere. Derimod skal underviseren doserer udfordring og støtte i det rette forhold, og undervisningsmiljøet skal både være tæt på for eksempel den virkelighed, der kendes fra arbejdspladsen, og have et element af noget fiktivt og legende.
Selvom fokus er på arbejdspladslæring, kan folkeoplysningen også finde inspiration i denne forskningsoversigt.


Rød pilHele rapporten

Rød pilMere om NCK

Andre publikationer fra NCK med direkte eller indirekte har relevans for folkeoplysningen

Rød pilRealkompetence

Rød pil
Voksenvejledning