Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Uddannelserne har ikke råd til at vurdere realkompetence

17. marts 2009


Kun i begrænset omfang vurderer uddannelsesinstitutionerne ansøgeres realkompetence. Det er ikke økonomisk rentabelt, fremgår det af en foreløbig undersøgelse fra Nationalt Center for Kompetenceudvikling.

For at få et billede af uddannelsesinstitutionernes arbejde med anerkendelse af realkompetence har Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) i samarbejde med Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR) udarbejdet et katalog, der har karakter af en første indledende afsøgning.
I kataloget præsenteres resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført på de formelle uddannelsesområder, som skal tilbyde realkompetencevurdering.  Det drejer sig om AMU, GVU, AVU, AGU, VVU og diplomuddannelserne. For hvert område gøres der status, og tendenserne på tværs af områderne bliver analyseret.

Undersøgelsen viser, at der stadig kun i ret begrænset omfang gennemføres realkompetencevurdering på de formelle uddannelsesinstitutioner. De er stadig ved at finde ud, hvordan de vil løse opgaven: hvem skal gøre hvad, hvilke procedurer og hvilke metoder skal der bruges og hvordan skal økonomien hænge sammen?
Undersøgelsen bekræfter, at der er økonomiske barrierer for uddannelsesinstitutionerne, og at samfundet dermed står i et dilemma: Der er opbakning til, at den enkelte skal have retten til at få sin realkompetence vurderet, men det er ikke økonomisk rentabelt for dem, der har fået opgaven.

Kataloget indledes med en oversigt over den – i øvrigt meget begrænsede – generelle forskning om anerkendelse af realkompetence, samt en opsamling af øvrig nyttig viden i form af evaluering, udviklingsrapporter og håndbøger o.l. 
Kataloget runder af med at påpege, på hvilke områder der er behov for yderligere viden og analyse, og vi stilles en udgivelse med uddybende case-beskrivelser i udsigt.


Rød pilHele kataloget

Rød pilMere om NCK

Rød pilMere om NVR

Andre publikationer fra NCK med direkte eller indirekte har relevans for folkeoplysningen

Rød pil
Motivation og læringsformer

Rød pilVoksenvejledning