Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Udvikling af kortuddannedes kompetencer

11. februar 2003

Undervisningsminister Ulla Tørnæs har offentliggjort en handlingsplan for udvikling af kortuddannedes kompetencer. Handlingsplanen skal sikre de kortuddannede en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Landets to største forbund for kortuddannede, SiD og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD), har givet tilsagn om, at de vil tage aktivt del i implementeringen af planen.

 

Ud over handlingsplanen vil KAD, SiD og Undervisningsministeriet i løbet af foråret afholde en stor konference om ufaglærtes kompetenceudvikling. Konferencen skal dels sætte fokus på, hvordan mulighederne for kompetenceudvikling kan udnyttes, dels på konkrete vellykkede eksempler, hvor virksomheder, medarbejdere og uddannelsesinstitutioner har haft succes med at ramme målgruppen og skabe gode resultater.

 

Undervisningsminister Ulla Tørnæs forklarer handlingsplanen med, at:

-         Vi er nødt til at hæve uddannelsesniveauet for især de kortuddannede. For ganske vist har også de kortuddannede nydt godt af de senere års gunstige økonomiske udvikling. Men vi ved, at en opbremsning af økonomien først og fremmest risikerer at ramme de kortuddannede på beskæftigelsen. Derfor er det helt afgørende, at vi sætter gang i en systematiseret proces, så især de danskere, der har fået mindst uddannelse i de unge år, bliver opkvalificerede. Målet med handlingsplanen er at sikre et uddannelsessystem, som er åbent, gennemsigtigt, af høj kvalitet og som med det samme kan reagere på arbejdsmarkedets behov på en effektiv og givtig måde.

 

I handlingsplanen har regeringen udvalgt fem områder, der i dag udgør særlige barrierer for ufaglærtes kompetenceudvikling, og hvor der skal findes løsninger:

 

1. Information og vejledning. Den elektroniske information om uddannelser og uddannelsesforhold skal gøres mere åben og gennemsigtig, og vejledningen af de voksne gøres bedre.

2. Anerkendelse af realkompetence. Undervisningsministeriet vil etablere et sammenhængende og overskueligt system til anerkendelse af de kompetencer, man erhverver sig på arbejdsmarkedet og i fritiden.

3. Rådgivning og vejledning. Der er behov for en samlet uddannelsesrådgivning og vejledning til de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

4. Samspil mellem uddannelsesprogrammer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Undervisningsministeriet vil iværksætte et tværgående projekt, som blandt andet indbefatter en analyse af regelsættene for de forskellige uddannelsesordninger.

5. Dansk- og læseundervisning. Undervisningsministeriet vil sætte gang i et arbejde, der skal sikre en målretning af og vejledning om tilbuddene om FVU-dansk og –matematik, herunder ordblindeundervisning.

 

Hele handlingsplanen kan læses her  

 

For yderligere information, kontakt: Direktør i Undervisningsministeriet Villy Hovard Pedersen på telefon 33 92 57 29, Uddannelsessekretær i SiD, Poul Hansen, på telefon 33 97 24 30 eller Uddannelsessekretær i KAD, Birte Kastoft, på telefon 32 83 84 41.