Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Videncenter for vejledning

6. november 2006

En af vejene til mindre frafald på uddannelser går måske gennem bedre vejledning. Et nyt videncenter skal indsamle erfaringer på syv områder fra grundskole til videregående uddannelse

Det kan man læse i nyt-fra-uvm.dk, et elektronisk nyhedsbrev fra Undervisningsministeriet.

Nyhedsbrevet skriver videre:
”Hver gang 10 unge går i gang med en ungdomsuddannelse, bliver kun otte elever færdige. Mangel på professionel vejledning kan være en af årsagerne. De unge ved simpelthen for lidt om, hvad det egentlig vil sige at gå på den uddannelse, de har valgt. Derfor har Undervisningsministeriet bevilget 6,5 millioner kroner til et nyt landsdækkende videncenter, som skal styrke vejledningsindsatsen i Danmark.”

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning får hovedsæde i Viborg, og som leder af centeret er udnævnt Carla Tønder Jessing er det nye centers leder. Carla Tønder Jessing er uddannet cand.mag. i dansk og pædagogik og har de sidste fire år været ansat som videncenterkonsulent i CVU Storkøbenhavn.

Allerede inden dørene er slået op, er der sat gang i ikke mindre end syv projekter inden for centerets indsatsområder, der tæller temaer som ”udvikling af vejlederuddannelsen”, ”vejledning i grundskolen” og ”vejledning af voksne”.
Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning har endnu ikke fået deres egen hjemmeside, men centerets arbejde kan indtil videre følges på:

Rød pilwww.vejledning.net

Rød pilnyt-fra-uvm.dk, 3.11.06, med artiklen om videncenteret