Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Voksenuddannelse i tal

3. februar 2004

Undervisningsministeriet har for fjerde gang udgivet "Voksenuddannelse i tal". Publikationen er en opdatering af de tidligere udgaver af 'Voksenuddannelse i tal", indeholdende centrale og tværgående aktivitets- og deltageroplysninger.

Publikationen indeholder to oversigtskapitler, der behandler den offentlige voksen- og efteruddannelse tværgående. Først præsenteres den samlede voksenuddannelsesaktivitet og de samlede offentlige udgifter til området. Her optræder også tal for de uddannelser, der ligger under andre ministeriers ressort, f.eks. danskundervisningen hos Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, dele af Åben uddannelse hos Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Kulturministeriets efteruddannelser og kurser for jordbrugere ved Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Direktoratet for FødevareErhverv). Herefter følger en ligeledes tværgående oversigt over deltagerprofiler, der er baseret på en registerkørsel fra Danmarks Statistik.

Datamaterialet bygger i høj grad på indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne til Undervisningsministeriet, men er i vid udstrækning suppleret med oplysninger fra Danmarks Statistik. Derudover indgår talmateriale fra bl.a. Amtsrådsforeningen og de øvrige ministerier, der administrerer voksen- og efteruddannelsestilbud.

Rød Pil1. Oversigt: Årselever og udgifter

Rød Pil2. Oversigt: Deltagerbaggrund