Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Voksenvejledning og virksomhedsrådgivning

10. november 2009


Hvordan samarbejder voksenvejledere med virksomhederne. Det er temaet for en konference arrangeret af Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK). Centeret har analyseret voksenvejledningsnetværkenes virke gennem halvandet år.

NCK vil på konferencen tegne et fyldigt billede af
- netværkenes erfaringer med opsøgende aktiviteter overfor små og mellemstore virksomheder
- deres erfaringer med vejledningsaktiviteter i forhold til virksomhedsmedarbejdere og individuelle borgere
- samt deres erfaringer med de øvrige netværksopgaver: kvalificering af konsulenter og vejledere, dannelse af virksomhedsnetværk, vejledningsfora og uddannelsesambassadørordninger.

Første del af konferencen vies til en præsentation af undersøgelsens resultater og resultaternes betydning for de nye VEU centre og den individuelle vejledning.
Anden del af konferencen præsenterer kommentarer fra arbejdsmarkedets parter og giver input til, hvordan resultaterne kan anvendes i forhold til virksomhedernes kompetence- og karriereplanlægning og i den individuelle vejledning.