Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


2008 er året for interkulturel dialog

11. oktober 2007

Det er vigtigt, at alle er aktive medborgere, og at Europa er åbent over for verden og respekterer kulturel mangfoldighed. For at gøre borgerne - specielt de unge - bevidste om det har EU udnævnt 2008 til at være år for interkulturel dialog.

Året vil have fokus på:
• Unge
• Dialog på tværs af etnisk baggrund og nationalitet.
• Dialog via kulturelle udtryk, fx musik, teater, sport, billedkunst eller andre kulturelle aktiviteter, man mødes om.
Aktiviteter i skolen og andre typer læringsmiljøer vil have særlig bevågenhed.

Koordinering
I Danmark koordinerer CIRIUS arbejdet. Startskuddet fandt sted allerede den 18. juni i år på et møde, hvor der blev udviklet ideer til aktiviteter.
Rød pilMere om dette møde 

CIRIUS vil både samle oplysninger og selv sætte gang i aktiviteter. De beder derfor om at modtage at modtage information om relevante arrangementer og aktiviteter. Benyt e-mail-adressen: interkultur@ciriusmail.dk

Tilskudsmuligheder
Der er en række programmer og tilskudspuljer - hvis formål ikke er specifikt at støtte projekter og aktiviteter som har fokus på interkulturel dialog - men hvor det vil være oplagt at søge, hvis du har en god idé, du ønsker at gennemføre og som respekterer disse programmer og tilskudspuljers rammer.
Rød pilMere om tilskudsmuligheder
Kontaktperson
Annemarie Holm, tlf. 3395 7081 eller email: ah@ciriusmail.dk

Rød pilDansk hjemmeside for Året for interkulturel dialog 2008