Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


2011 skal være frivillighedsår

6. august 2008

Danske foreninger opfordrer EU-parlamentet til at udnævne 2011 til året for frivillighed. "Stadig flere bliver klar over, at samfundet har utrolig stor gavn af det frivillige foreningsliv. Et europæisk år for frivillighed vil sætte ekstra skub i udviklingen," siger DUF's formand Martin Justesen.

DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og DUF har i fællesskab opfordret de danske EU-politikere til at underskrive en erklæring om at gøre 2011 til et 'Europæisk år for frivilligt arbejde'. Intentionen er at skabe en øget opmærksomhed på den frivillige indsats der, år efter år, positivt påvirker de enkelte medlemslandes demokrati, samfundsøkonomi og erhvervsliv.

I en pressemeddelelse skriver foreningerne:

• Grundsten for demokratiet
På europæisk plan er tre ud af ti europæere engageret i frivilligt arbejde, viser en Eurobarometerundersøgelse fra 2006. Hele 80 procent af de adspurgte mener, at frivilligt arbejde er en vigtig del af demokratiet.

• Bidrager til samfundsøkonomien
Undersøgelser viser, at over 100 millioner EU-borgere laver et frivilligt arbejde. Det har en økonomisk værdi svarende til 2,5 procent af EU's samlede BNP. Ikke overraskende har det fået EU-parlamentet til at vedtage en betænkning om frivilligt arbejde. Med betænkningen opfordres medlemsstaterne til at indgå partnerskaber med foreningslivet og undersøge, hvordan frivilligt arbejde kan fremmes.

• Gavner erhvervslivet
Men det er ikke kun samfundsøkonomien, der har umiddelbar glæde af frivilligt arbejde. En række undersøgelser dokumenterer de positive effekter af frivilligt arbejde for erhvervslivet. Otte ud af ti danske erhvervsledere har således en fortid i foreningslivet, og et flertal heraf tilkendegiver, at engagementet gør dem til bedre ledere, viser en undersøgelse Gallup gennemførte for DUF i 2006.