Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


400 millioner ekstra til folkeoplysningen

6. juli 2006

...men det er i Sverige. I regeringens forslag til finanslov for 2007 er der afsat 400 millioner svenske kroner ekstra til folkeoplysningen. I begrundelsen står der bl.a. "Folkeoplysningen er en kraft for demokrati, livslang læring og personlig udvikling."

(Denne nyhed er ved en teknisk og uoprettelig fejl dateret 6.7.06. Den rigtige dato er: 5. maj 2006)

Videre i teksten til finanslovsforslaget står der:
"Folkehøjskolernes kurser og oplysningsforbundenes studiekredse tilbyder et alternativ til den offentlige undervisning. Den enestående pædagogik og den idemæssige grundlag for arbejdet gør folkeoplysningen særlig egnet til at sig af dem med kort uddannelse.
Folkeoplysningen har en kompenserende opgave, der består i at fjerne uligheder gennem uddannelse.
Regeringen foreslår, at det statslige tilskud til folkeoplysningen forstærkes med 400 millioner kroner om året fra og med 2007."

Allerede i dag har regeringen afsat 500 pladser på folkehøjskolerne til langtidsarbejdsløse. "Folkehøjskolerne har en pædagogik, som er meget velegnet til unge, der står uden for arbejdsmarkedet," står der i finanslovsforslaget, som foreslår, at ordningen med de 500 pladser forlænges.

Den danske regering har endnu ikke fremlagt sit finanslovsforslag for 2007.