Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


62 ansøgninger til Nordplus Voksen

16. marts 2004

Cirius har modtaget i alt 62 ansøgninger til programmets første ansøgningsfrist 1. marts 2004. Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds program for voksenuddannelse og folkeoplysning.

Programmet er nyt og adskiller sig på flere punkter fra de tidligere nordiske ordninger på området. Det er derfor positivt, at så mange har ansøgt, når der er nye indholdsmæssige krav og en relativt kort introduktionsperiode. Det viser en stor interesse og behov for nordisk samarbejde på området.

Samtidig viser resultatet, at det nye program tilbyder relevante rammer og tilskudsmuligheder, og at det er blevet formidlet til aktørerne inden for voksenuddannelse.

Af de 62 ansøgninger er der 28 mobilitetsansøgninger og 34 ansøgninger om tilskud til samarbejdsprojekter. Ansøgningerne fordeler sig således:

Mobilitet

  • Forberedende møder: 8
  • Efteruddannelse, studieophold, undervisningsophold for undervisere: 8
  • Udveksling af deltagere i voksenundervisning og folkeoplysning: 12

Samarbejdsprojekter

  • Tematiske netværk: 15
  • Udviklingsprojekter: 14
  • Kortlægningsprojekter: 5

Der er en god fordeling mellem de forskellige typer af projekter og aktiviteter, ligesom der er en fin spredning på lande som ansøgerorganisationerne kommer fra. Finske organisationer udgør knap 25% ansøgerne, mens svenske organisationer udgør ca 20%. Herefter kommer norske, islandske og danske organisationer der hver udgør mellem 10 og 15% af ansøgerne. Endelig er 11 ansøgninger indsendt af fællesnordiske organisationer.

Cirius vil i den kommende tid behandle alle ansøgninger i samarbejde med de nordiske medadministratorer, og alle ansøgere kan forvente svar den 1. juni 2004.

Kilde: Ciriusonline