Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


76 millioner om året til mobilitet og uddannelsessamarbejde

24. februar 2003

De kommende fem år regner Nordisk Ministerråd med at afsætte 76 millioner kroner om året til fem programmer for mobilitet og uddannelsessamarbejde. Programmerne, som har fællesnavnet Nordplus skal have større synlighed.

Nordisk Ministerråd er i gang med en større omlægning af administrationen af de fem Nordplus-programmer, som gennem mange år har bidraget til internordisk samarbejde indenfor uddannelsesverdenen. Omlægning gennemføres for at gøre programmerne mere synlige, men også for at kunne opsamle erfaringer fra de enkelte projekter. 

Det mindste af de fem programmer, Nordplus Voksen med et forventet budget på 8,6 millioner kroner for 2004,  giver tilskud til projekter og aktiviteter inden for folkeoplysning og voksenuddannelse.

Programmet sigter på voksnes læring - herunder livslang læring. Tværgående samarbejde, som involverer forskellige sektorer og udvikler de deltagende organisationers egne læringsarenaer og netværk, har stor vægt i programmet. Oplysningsforbund, folkehøjskoler og VUCer indgår i målgruppen, og der gives tilskud til udvikling af metoder, kursusmoduler, materiale, kortlægning og undersøgelser. Mindst to nordiske lande skal samarbejde.

Omlægningen af administrationen af de fem Nordplus-programmer vil betyde, at Island, Norge, Finland, Sverige og Danmark hver især får ansvar for et program, idet der udpeges en organisation som administrator i hvert land. Den dansk administrationsorganisation får altså ansvar for et enkelt program, men skal samtidig varetage informationsarbejdet i Danmark for alle fem programmer og ligeledes modtage og forbehandle danske ansøgninger til alle fem programmer. Udvælgelsen af projekter, som skal støttes, bliver foretaget af en styregruppe for hvert program.

Hvordan programmerne bliver fordelt på de fem lande, og hvilke organisationer, der får tildelt administrationsarbejdet, afgøres ved en licitation, hvor Nordisk Ministerråd indhenter en række tilbud for forskellige interesserede. Licitationen gennemføres nu i foråret 2003.

Cirius vil indgå i licitationsrunden med et bud på at administrere et af programmerne.

Kilde: Internationalisering og uddannelse nr. 12, februar 2003

Find flere informationer om Nordplus på www.norden.org og www.ciriusonline.dk