Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


8 anbefalinger om livslang læring

15. februar 2005

Overalt i Europa er man i gang med at omstille sig fra gammeldags industrisamfund til moderne videnssamfund. For at fremme den proces peger en arbejdsgruppe under EU-kommission nu på en række nøglekompetencer borgere i et videnssamfund ideelt bør besidde.
Når man som borger skal fungere i et stadigt mere globaliseret samfund, hvor arbejdspladser flytter efter de billigste produktionsforhold, og de kulturelle spændinger er blevet en påtrængende hverdag, så kræver det en række kompetencer. Det er ikke længere nok at være en arbejdsom og pligtopfyldende samfundsborger, der passer sit arbejde og med jævne mellemrum sætter det demokratiske kryds. Svaret er derimod livslang læring. Uddannelse er kodeordet.
Det er på den baggrund en arbejdsgruppe under EU-kommissionen netop har barslet med en rapport om nøglekompetencer og livslang læring.
"Ideen med rapporten er at give beslutningstagere og politikere nogle rammer for at tilrettelægge en uddannelsespolitik, der fremmer en omstilling til et videnssamfund", fortæller Tapio Säävälä, embedsmand i Kommissionen og koordinator for arbejdsgruppen.

Rød PilLæs mere hos Cirius