Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ambitiøs kvalitetsudvikling i svenske folkeoplysning

15. april 2008

Det svenske Folkbildningsrådet har for nylig præsenteret en kvalitetsstatus for folkeoplysningen. Det sker i kølvandet på den svenske regerings beslutning om at iværksætte en række kvalitetsprojekter for folkehøjskoler og oplysningsforbund.

At det drejer sig om et ambitiøst arbejde, afslører tallene. Alene inden for højskole-området er der blevet gennemført 27 introduktionsdage. Over 2.000 deltagere fra 124 højskoler har deltaget, skriver Erica Sahlin i en artikel i NVL’s webmagasin, Dialog Web. NVL står for Nordisk Netværk for Voksnes Læring.
Vi bringer her hele Erica Sahlins artikel

Forankringsproces
”I sidste uge have vi en opfølgningskonference på Viskadalens folkehøjskole, hvor vi for første gang præsenterede vores rapport,” siger Anki Utterström, områdeansvarlig i Folkbildningsrådet.
”Den er unik som et øjebliksbillede af kvalitetsarbejdet og af, hvordan man inden for folkeoplysningen har arbejdet med de ønsker, som staten har formuleret.
Alle er med i rapporten – oplysningsforbund og folkehøjskoler – og de beskriver deres arbejde med kvalitetsspørgsmål. Man er nået langt. De, der har løst opgaver for f.eks. kommuner, har været vant til at udfylde kvalitetsdokumenter, mens andre ikke er der endnu.
Det bliver interessante diskussioner, når man mødes. Der er allerede 200 tilmeldte til en konference i næste uge,” fortæller Anki Utterström.

Fortsat udvikling
Formålet med disse konferencer er at støtte den fortsatte udvikling af kvalitetsarbejdet og at fungere som en situationsbeskrivelse af kvalitetsarbejdet. De giver også feed-back til Folkbildningsrådet om, hvordan arbejdet kan forbedres.
”Rapporten er et godt udgangspunkt, og hensigten er at give de involverede en forståelse for, at vi selv ejer denne proces,” fortsætter Anki Utterström.
”Det er vigtigt at vide, hvad de nye instrumenter skal anvendes til. Det handler ikke om kontrol, men om støtte til fortsat udvikling af kvalitetsarbejdet.”

Webbaseret kvalitetsvurdering
Et interessant eksempel er et projekt, hvor man har udviklet en webbaseret kvalitetsvurdering. Det er iværksat under ledelse af Runö folkehøjskole. Sammen med flere andre folkehøjskoler har de udviklet en metode og et antal indikatorer for på en enkelt måde at måle, om man lever op til folkeoplysningens kerneværdier i undervisningen.
Disse kerneværdier tager udgangspunkt i statens officielle begrundelse for at støtte folkeoplysningen og i andre beskrivelser af, hvad der kendertegner folkeoplysningen.
Cirka 60 højskoler har tilsluttet sig denne evaluering, som er håndterlig og overskuelig.

For at sortere i begreberne taler man om tre forskellige aspekter af kvalitet. Det er:
• kvalitet ud fra deltagernes egne mål
• kvalitet ud fra højskolerne mål
• kvalitet ud fra samfundets formål med statsstøtten til folkeoplysning
Alle tre aspekter kan anvendes i forhold til længere højskoleophold. Inden for hvert kvalitetsområde indeholder undersøgelsen omkring 10 spørgsmål. For hvert område er der konstrueret et kvalitetsindex fra 0 til 100.
Til sammen giver det et billede af kvaliteten i aktiviteterne, og det giver et udgangspunkt for systematisk opfølgning. Indikatorerne gør det muligt at konstatere, om en aktivitet er blevet bedre eller dårligere.

Rød pilKvalitetsrapporten

Rød pil
Projektets hjemmeside

Projektet vil blive præsenteret i i NVL’s rapport om kvalitet i voksenuddannelsen, der udkommer i forbindelse med netværkets konference i Nynäshamn i maj i år.

Rød pil
NVL

Rød pil
DialogWeb

Rød pil
Mere om konferencen i Nynäshamn "Mere kvalitet i voksnes læring"