Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ansøgninger til Grundtvig Award 2007

12. april 2007

Er du involveret i et projekt, som forsøger at forbedre og øge borgernes lige muligheder for at få gavn af aktivt medborgerskab og kritisk demokrati? Så er du kandidat til Grundtvig Award 2007, der uddeles af den europæiske samarbejdsorganisation EAEA.

Når Grundtvig Award 2007 uddeles senere på året, vil prisen gå til en organisation, som arbejder med samme tema som det officielle EU-år.
EU-Kommissionen har udnævnt år 2007 til europæisk år for lige muligheder for alle. Alle skal have lige muligheder uanset køn, alder, etnicitet, handicap, tro og seksuel orientering. Derfor skal Danmark ligesom resten af EU sætte fokus på oplysning omkring ligebehandling i 2007.

Nu indkalder European Association for Education of Adults ansøgninger til Grundtvig Award 2007. Inden for EU-årets tema vil man udvælge projekter, der fokuserer på: repræsentation, anerkendelse, reguleringer og respekt.
Derudover skriver EAEA, at projekterne skal:
• være tværeuropæiske eller inddrage samarbejdspartnere uden for Europa
• have klart definerede målgrupper
• være interessante uden for målgrupperne
• kunne dokumenteres med f.eks. video, cd-rom, plakater, fotografier mm.

Prisen består af en særligt produceret skulptur, et prisdiplom og gratis medlemskab af EAEA i et år.
Rød pilEAEA

Rød pilGrundtvig Award 2007

Rød pilGrundtvig Award 2006

Rød pilMere om EU-året for lige muligheder for alle