Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Artikler om voksenuddannelse i hele Europa

11. april 2008

Der er nu blevet fri adgang til en omfattende artikelsamling om voksenuddannelse og folkeoplysning i Europa. Der er tale om en engelsksproget database med artikler fra 25 korrespondenter fra forskellige lande.

InfoNet Adult Education er navnet på en ny informationstjeneste for alle, der interesser sig for voksenuddannelse og folkeoplysning. Den har været under opbygning i snart tre år, men indtil nu har kun projektets partnerorganisationer og korrespondenter haft adgang til artiklerne.
Efter en to-årig forsøgsperiode er der nu fri og direkte adgang til artikler og nyhedsbreve for alle interesserede.

InfoNet har til formål at udbrede information om voksenuddannelse fra alle europæiske lande.
25 korrespondenter leverer artikler på grundlag af fastlagte kvalitetskriterier.
Hver anden måned udsendes et elektronisk nyhedsbrev omkring et udvalgt tema. De vigtigste og bedste artikler er optrykt, andre forkortet eller kun angivet med overskrifter, men med links til alle artikler i fuld længde.
Artiklerne kan - foreløbig uden betaling - viderebringes i andre medier med tydelig kildeangivelse.

InfoNet er foreløbig et tre-årigt projekt etableret som en del af EU's Grundtvig-program og har modtaget finansiel støtte fra programmet. DFS er tilknyttet med informationskonsulent, Michael Voss, som korrespondent.
Første fase udløber i oktober i år, men InfoNet har indsendt ansøgning til EU om støtte til en ny tre-års-periode. I den nye ansøgning indgår DFS som partnerorganisation.
Rød pilInfoNet Adult Education - med mulighed for at registrere sig som bruger