Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Bidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

29. januar 2003

OECD har gennem projektet Definition and Selection of Competencies (DeSeCo), som Danmark deltager i sammen med 11 andre lande, ekstraheret en række nøglekompetencer, som er et bud på fællesmængden i de pågældende landes kompetencepolitik. Kompetencerne skal udgøre kernen i det kommende danske kompetenceregnskab.

Det Nationale Kompetenceregnskab har bedt en række danske forskere om at udarbejde en slags beskrivelse af 10 nøglekompetencer. Dokumentationsrapport- "Nøglekompetencer - forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab" indeholder deres bidrag.

Følgende nøglekompetencer er beskrevet i publikationen:

 • Sociale kompetencer
 • Literacy
 • Læringskompetence
 • Kommunikationskompetence
 • Selvledelseskompetence
 • Demokratisk kompetence
 • Miljø- og naturkompetence
 • Kulturel kompetence
 • Kreativitets- og innovationskompetence
 • Helbreds- og kropskompetence

Udviklingen af et Nationalt kompetenceregnskab (NKR) udspringer af et samfundsmæssigt behov for at kunne følge den samlede kompetenceindsats og identificere behov for udvilingen af de menneskelige ressourcer i arbejdslivet og uddannelsessektoren. Overordnet er formålet med NKR at:

 • Identificere nationale udfordringer og gøre status over kompetenceniveauet i det danske samfund

 • Udpege muligheder og barrierer for livslang læring og samfundsmæssig kompetenceudvikling i Danmark

Det Nationale Kompetenceregnskab er et tværministerielt projekt med deltagelse af Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Derfor orienterer arbejdet med det nationale kompetenceregnskab sig imod de fire ministeriers respektive politikområder og disses samspilsflader.

Rød pilLæs mere om Det Nationale Kompetenceregnskab om find Dokumentationsrapporten "Nøglekompetencer - forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab" her