Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Danmark formand for Nordisk Ministerråd i 2005

11. november 2004

Danmark overtager den 1.januar 2005 formandsskabet for Nordisk Ministerråd efter Island, som har haft formandsskabet i år. Regeringens program for det kommende års arbejde er nu klar og kan ses på www.norden2005.um.dk

Den endelige arbejdsplan vil være klar til nytår. De prioriterede områder vil være:
1) Livslang læring - anerkendelse af realkompetence
2) Kvalitetsudvikling i uddannelserne og dokumentation
3) Måling af effekten af investeringer på voksenuddannelsesområdet

Læse mere på Udenrigsministeriets portal for det nordiske formandsskab:
www.norden2005.um.dk