Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Deltag i et Nordisk – Baltisk samarbejde

23. september 2004

Er jeres skole/forening interesseret i udveksling af erfaringer og i at lære om voksenundervisning i et af de baltisk lande,

- så send straks en mail til fg@dfs.dk
- eller ring på 3315 1466, helst  senest onsdag den 29.september.

Her kan I få nærmere oplysninger og sikre jer evt. deltagelse.

”Four Learning Seasons” – Et Nordisk – Baltisk - Russisk  netværk for nye og bedre muligheder i den lokale voksenundervisning.
Gennem de sidste 10 år har mange baltiske voksenundervisere været på studiebesøg i de nordiske lande for at lære. I dag består voksenundervisningen i Baltikum af etablerede skoler.

Projektet går ud på at skabe et netværk, hvor nordiske og baltiske voksenundervisere samt lokale embedsmænd/politikere kan lære af hinanden. I Nordvest Rusland (St. Petersborg, Kaliningrad m.m.) er der ønske om at lære af vore fælles erfaringer. Dette er baggrunden for dette projekt, som er etableret under Nordisk Ministerråds støtte ordning Nordplus Nabo.

Konkret skal nordiske (herunder gerne 3 danske) grupper i foråret 2005 på en uges ophold i et baltisk land og senere skal de baltiske værter på en uges genvisit. Hver gruppe består af 2 personer fra en mindre eller halvstor by. Hvis muligt skal den ene person være en lærer eller skoleleder og den anden være en embedsmand eller lokal politiker, der arbejder med området.

Formålet med at inddrage såvel undervisere som ansvarlige planlæggere, er at begge parter får en indsigt i og forståelse for hvordan voksenundervisning fungerer og kan organiseres.

Studiebesøgene følges op med fællesmøder og i efteråret 2005 besøger russiske skolefolk de baltiske partnere. Det hele afsluttes med en konference for alle deltagere i foråret 2006. Parterne vil i hele projektperioden kunne holde kontakt via internettet.

Der ydes støtte til rejse og ophold. Arbejdssproget er engelsk, så deltagerne skal kunne tale og forstå engelsk.

Rød Pil Se mere i Recruitment info