Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


DFS' formand valgt til europæisk bestyrelse

30. oktober 2008


Per Paludan Hansen repræsenterer frem over DFS i bestyrelsen for European Association for Education of Adults (EAEA). Det er første gang, at Danmark er repræsenteret i bestyrelsen.

EAEA er en "non-profit NGO" med ca. 128 nationale, regionale og lokale medlemsorganisationer i 41 europæiske lande, som alle arbejder med ikke-kompetencegivende voksenuddannelse. Medlemsorganisationerne repræsenterer ca. 5.000 organisationer med ca. 50 mill. deltagere i voksenlæring.
EAEA's opgave er bl.a. at være folkeoplysningens talerør over EU-kommissionen.

Per Paludan Hansen blev valgt på EAEA’s årlige generalforsamling, som fandt sted den 20. oktober i Dublin. Den nyvalgte bestyrelse, der består af 11 personer, er denne gang valg for 2 ½ år. Sammen med DFS’ formand blev der valgt to andre skandinaviske bestyrelsesmedlemmer, Britta Lejon fra Sverige og Eeva-Inkeri Sirelius fra Finland.
Generalforsamlingen valgte også en ny præsident. Det blev Sue Waddington fra det engelske NIACE.

Ud over personvalget godkendte generalforsamlingen en beretning og et regnskab og vedtog en handlingsplan for det kommende år.

 Sue W_EAEA-GA2008
Den nyvalgte præsident for EAEA, Sue Waddington
   PPH_EAEA-GA2008
Per Paludan Hansen blev første danske bestyrelsesmedlem i EAEA


Rød pilMere om EAEA, bestyrelsesmedlemmerne og generalforsamlingen

Nordic b_members EAEA-GA2008
De tre nordiske medlemmer i bestyrelsen: Britta Lejon (Sverige), Eeva-Inkeri Sirelius (Finland) og Per Paludan Hansen (Danmark).