Dansk Folkeoplysnings Samråd



Printvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Dogme-folkeoplysning om bæredygtig udvikling

29. oktober 2003

Et råd på 30 personer skal udarbejde et Dogme-dokument for bæredygtigudvikling til brug i Norge, Sverige og Danmark. Projektet har første og fremmest de nordiske folkehøjskoler og folkeoplysningsorganisationer som målgruppe. De vil alle vil få tilsendt Dogme-dokumentet i foråret 2004 med henvendelse om at debattere reglerne og om muligt at tilslutte sig reglerne.

Øko-net har taget kontakt til Stiftelsen Idébanken i Oslo, Norge og Ekocentrum i Göteborg, Sverige, der begge har været interesseret i at gå ind i projektet og at være koordinator og bindeled for kampagnen i deres respektive lande.
Projektet vil, når det er i gang, blive nærmere præsenteret på Øko-nets hjemmeside www.eco-net.dk/ og i Nyhedsbladet Øko-net.

Projektet er støttet af hhv. Støtteordningen for Nordisk Folkeoplysning og Voksenundervisning (FOVU) under Nordisk Ministerråd og Dansk Folkeoplysnings Samråds Tips- og Lottomidler.