Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Efteruddannelse i udlandet for voksenundervisere

5. januar 2009


Arbejder du med læring for voksne, og har du lyst til at til at styrke din indsigt og kompetenceprofil gennem efteruddannelse i udlandet? Så er der nu en ny mulighed for at søge om tilskud til inspiration indenfor dit praksisfelt. Næste ansøgningsfrist er 16. januar 2009.

Inden for rammerne af EU's Program for Livslang Læring giver Grundtvig-programmet tilskud til efteruddannelse og opkvalificering i udlandet for alle relevante personalegrupper med aktiv praksis inden for voksnes læring – dvs. undervisere, vejledere, ledere m.fl.

Efteruddannelsesaktiviteten skal være fagligt og pædagogisk relevant for såvel den enkelte ansøger som den institution/organisation, man er tilknyttet.

Selve aktiviteten kan være deltagelse i et europæisk efteruddannelseskursus af typisk en uges varighed. Man kan også selv finde et relevant kursus.


Rød pilYderligere information 

Rød pilAktuelle kurser i den europæiske kursusbase

Ansøgningsfrister:
16. januar 2009 for kurser fra 1/4 2009 til 30/4 2010
30. april 2009 for kurser fra 1/9 2009 til 30/4 2010
15. september 2009 for kurser fra 1/1 2010 til 30/4 2010