Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Et år med kreativitet og innovation

9. februar 2009


EU har udråbt 2009 som året for kreativitet og innovation. Målet er at øge bevidstheden om, hvor vigtig kreativitet og innovation er for personlig, samfundsmæssig og økonomisk udvikling. Samtidig skal året bruges til at sprede gode erfaringer, stimulere uddannelse og forskning og styrke politisk debat og udvikling.

På EU-årets hjemmeside opregnes en række forskellige temaer inden for den samlede overskrift, bl.a.
• at udvikle kunsterisk og anden form for kreativitet gennem børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser, faglige uddannelser og uformel og ikke-formelle uddannelser
• at fastholde engagementet i at udtrykke sig i kreativ form gennem hele livet
• at se kulturel mangfoldighed som en kilde til kreativitet og innovation
• at fremme innovation som en vej til bæredygtig udvikling
• at udvikle en bredere forståelse for, at innovation og mere entreprenørånd er en forudsætning for fortsat velstand

I Danmark arbejder en inter-ministeriel styregruppe med EU-året. I gruppen er Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Kulturministeriet og Økonomiministeriet repræsenteret.
Styregruppen forventer at afholde en national åbningskonference inden udgangen af marts.