Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Et kompetent civilsamfund

15. maj 2007

Livslang læring handler ikke kun om at gøre borgerne egnede til til arbejdsmarkedet, men også at styrke deres forudsætninger for at deltage i samfundslivet som aktive medborgere. Det er hovedpointen i DFS’ kommentar til et udkast til EU’s handlingsplan for voksnes læring.

EU-kommissionen har udsendt et udkast til en handlingsplan. Den skal følge op på den såkaldte Meddelelse fra Kommissionen med titlen ”Voksen læring: Det er aldrig for sent at lære”, som blev offentliggjort i oktober sidste år.

I sit høringssvar til handlingsplanen understreger DFS, at samrådet fuldt ud tilslutter sig målsætningen om livslang læring til alle.
DFS er også tilfreds med, at handlingsplanen fastslår, at tilbudene om læring skal være fleksible, så de imødekommer voksnes vidt forskellige behov og inkluderer uddannelsesfremmede grupper.
Lige sådan er DFS enig i, at både formel og ikke-formel læring skal være en del af den fremtidige lærings-infrastruktur for voksne.

Ifølge DFS er der behov for at understrege, at der skal arbejdes med det langsigtede behov både for den enkelte og for samfundet. DFS skriver bl.a., at der ”er behov for en yderligere understregning af den oprindelige dobbelte målsætning i Lissabon-erklæringen, hvor det blev formuleret, at voksnes muligheder for fortsat læring skal fremmes både med henblik på at gøre borgerne egnede til at fastholde og styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet og styrke forudsætningerne for at deltage i samfundslivet som aktive medborgere.
Der er behov for at understrege betydningen af et levende og kompetent civilsamfund.”

Rød pilUdkastet til handlingsplan

Rød pilDFS høringssvar

Rød pilMere om DFS og EU-Meddelelsen om voksenlæring