Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


EU-indsats mod IT-analfabetisme

13. februar 2003

EU-Kommissionen har afsat 36 millioner euro til et nyt program om e-learning, der løber fra 2004 til 2006.

At kunne bruge IT-værktøj, fx internettet, er efterhånden lige så nødvendigt som at kunne læse, skrive og regne, og det er derfor vigtigt, at så mange skoler og uddannelsessteder som muligt anvender internet, hedder det i EU-Kommissionens pressemeddelelse.

Programmet indeholder tre elementer:
Til kamp mod IT-analfabetisme
Her gives tilskud til forsknings- og analyseprojekter som udvikler metoder til at skabe fortrolighed med informationsteknologi. Der tænkes især på befolkningsgrupper som ikke har let adgang til traditionel undervisning.

Virtuelle campus’er
Ideen er her at fremme aftaler mellem videregående uddannelsesinstitutioner i flere lande, således at de sammen udvikler kurser der understøtter mobilitet. En Erasmus-udvekslingsstuderende kan fx via e-learning-kurser enten forberede eller afslutte et studieophold i udlandet.

Skolenetværk via internettet
Målet er at alle skoler i EU skaber kontakt med mindst en anden skole således at alle unge europæere i løbet af deres skoletid oplever at samarbejde med elever fra andre lande via internettet.

EU har allerede givet tilskud til projekter inden for e-learning.

Kilde: Ciriusonline