Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


EU-tilskud til møder med andre voksenundervisere og folkeoplysere

3. juli 2008

Søg EU-tilskud til at møde kolleger på et seminar i udlandet. Sådan lyder opfordringen fra CIRIUS, som peger på, at mødet kan føre til fremtidige samarbejdsprojekter og lokal udvikling af egne læringstilbud.

Opfordringen henvender sig til alle, der arbejder med folkeoplysning og voksenuddannelse, skriver CIRIUS.

Seminarerne - som kaldes 'kontaktseminarer' - har til formål at lade mennesker mødes, som i det daglige arbejder med voksnes læring. Gennem mødet på tværs af lande kan man udveksle og se mulighederne for at skabe nyudvikling på hjemmebane gennem etablering af et måske flerårigt samarbejde med kolleger fra andre europæiske lande - og som det også kan søges EU-tilskud til.

I efteråret 2008 afholdes der 8-10 seminarer med fokus på bl.a. temaerne
• "Artistic creativity in education "
• "Engaging Ethnic Minorities in Lifelong Learning and Employment" og
• 'Quality and Leadership in Adult Education Organisations"

Fristen for at søge om at deltage i et kontaktseminar vedr. voksnes læring i efteråret '08 er 20. august.
Rød pilMere om Grundtvig kontaktseminarer

Rød pil
Mere om tilskudsmuligheder for folkeoplysere og voksenundervisere