Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


EU Kommissionen afholder Grundtvig konference

11. december 2009


”Grundtvig – et årti med europæisk innovation inden for voksenundervisning” er titlen på Kommissionens store konference i januar. Flere deltagere, anerkendelse af folkeoplysning, faglig styrkelse af undervisere er nogle af temaerne.

Konferencen, som finder sted fra den 26.-28. januar i Bruxelles, skal på én gang markere starten på det europæiske år for bekæmpelse fattigdom og social eksklusion og fejringen af 10 året for Grundtvig-programmerne.
Det overordnede tema er ”adult education”, hvilket på dansk dækker både voksenundervisning og folkeoplysning.
Eksperter, politikere og koordinatorer for forskellige Grundtvig-projekter vil holde oplæg. Der forventes 250 deltagere. Selve deltagelsen er gratis, og der kan søges tilskud fra EU-kommissionen til rejse og ophold.

Blandt overskrifterne på konferencen er:
• Betydningen af voksenundervisning/folkeoplysning i EU’s 2020-strategi
• Grundtvig – Stimulering af europæisk innovation inden for voksenundervisning/folkeoplysning
• Nemmere adgang, større deltagelse
• Anerkendelse af ikke-formel og uformel læring
• Professionel udvikling for undervisere og andre ansatte
• Grundtvigs bidrag til at bekæmpe social eksklusion
• Grundlæggende færdigheder og kompetencer
• Indvandrere, voksenundervisning/folkeoplysnings rolle
• Pensionister og voksenundervisning/folkeoplysning
• Handicappede og særlige behov
• Aktivt medborgerskab
• Kunst, musik, kultur