Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


EU og bæredygtig udvikling

22. oktober 2003

Europa-Parlamentet vedtog 25. september en beslutning om EU's opfølgning på verdenstopmødet i Johannesburg om bæredygtig udvikling (WSSD).

Parlamentet peger på behovet for omgående at følge op på de forpligtelser, der blev indgået i Johannesburg, og at en effektiv opfølgning vil være de bedste bevis på EU's forpligtelse til bæredygtig udvikling.

EU bør stille sig i spidsen for opfølgningsprocessen, og EU og dets medlemslande bør nu fastlægge ambitiøse handlings- og tidsplaner.

I Johannesburg forpligtede EU sig til at:

  • halvere antallet af personer, der lever uden sanitære installationer,
  • fremme vedvarende energi ,
  • etablere en ramme af programmer for bæredygtig produktion og forbrug,
  • minimere kemikaliers negative følger for folkesundheden og miljøet,
  • begrænse tabet af biodiversitet og
  • standse rovfiskeri og oprette beskyttede områder

Kilde: Nyt fra Parlamentet, ugen 22. - 25. september 2003