Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Europæiske diskussionsgrupper

7. november 2008


En mere attraktiv folkeoplysning, realkompetence, læring for seniorer og læring for indvandrere. Det er eksempler på temaer, som folkeoplysere og voksenundervisere nu får mulighed for at diskutere med europæiske kolleger.

Forslaget om at etablere virtuelle diskussionsgrupper er det første initiativ fra EAEA’s nye præsident, Sue Waddington.
EAEA er en "non-profit NGO" med ca. 128 nationale, regionale og lokale medlemsorganisationer i 41 europæiske lande, som alle arbejder med ikke-kompetencegivende voksenuddannelse. Medlemsorganisationerne repræsenterer ca. 5.000 organisationer med ca. 50 millioner deltagere i voksenlæring. DFS er medlem af EAEA.

“Formålet er at give medlemmerne mulighed for at arbejde sammen omkring særlige temaer, forberede forslag til nye politikker og præsentere gode eksempler,” skriver Sue Waddington i en opfordring til alle EAEA’s medlemsorganisationer.
Til inspiration oplister en række temaer, men understreger, at det ikke er meningen, at EAEA skal begrænse mulighederne og opfordrer medlemmerne til selv at foreslå nye temaer.

I brevet efterlyser Sue Waddington dels deltagere i diskussionsgrupperne, dels frivillige tovholdere til grupperne.
DFS tilslutter sig præsidentens opfordring. Ansatte eller valgte i DFS’ medlemsorganisationer og deres lokale afdelinger kan skrive til konsuent Flemming Gjedde, fg@dfs.dk, hvis de ønsker at deltage og evt. være tovholder for en en europæisk diskussionsgruppe.