Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Få en Grundtvig-assistent fra udlandet

9. februar 2009


Fra august 2009 får udbydere af voksnes læring mulighed for at modtage en udenlandsk Grundtvig Assistent. Han eller hun giver en hånd med i institutionens/organisationens udbud af kurser og andre former for læringsforløb for voksne.

Assistent-ordningen er led i EU’s Grundtvig-program. Formålet med assistentens ophold er, at han/hun giver en hånd med i institutionens/organisationens udbud af kurser og andre former for læringsforløb for voksne. Assistenten må dog ikke indgå som en fuldgyldig lærerkraft, da vedkommende er ulønnet.
Assistentens udgifter til hans/hendes ophold i Danmark dækkes af et EU-tilskud, som Assistenten skal søge i sit hjemland senest den 31. marts 2009.
 
Danskere med aktiv praksis inden for voksnes læring herhjemme har også mulighed for at søge om tilskud til assistentophold i udlandet.
 
Et assistentophold kan strække sig fra mindst 13 uger til max 45 uger.