Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Find samarbejdspartnere til EU-støttede projekter

31. august 2009


Grundtvig kontaktseminarer er vejen til at finde europæiske samarbejdspartnere. I efteråret 2009 afholdes en række seminarer, som kan lægge grundlaget for et projektforslag i 2010.

CIRIUS beskriver kontaktseminarerne således
”Næste år fylder Grundtvig-programmet ti år. Inden da vil der i efteråret 2009 være rig mulighed for, at du kan skaffe europæiske samarbejdspartnere til din institution eller forening, hvis denne udbyder læringsforløb for voksne.
Når du har deltaget i et Grundtvig-kontaktseminar, kan du sammen med de nye samarbejdspartnere og på vegne af din institution/forening udarbejde et projektforslag, således at I i februar 2010 kan ansøge om Grundtvig-tilskud til et 2-årigt læringspartnerskab.
Projektets tema og indhold definerer I, alt efter behov og ønsker på din og samarbejdspartnernes institution/forening. Projektet vil i så fald kunne starte 1. august 2010.”

I efteråret 2009 afholdes følgende kontaktseminarer:
28. september - 2. oktober i Polen. Tema: "Active Seniors"
28. september - 1. oktober i England. Tema: "Social Inclusion Europe".
30. september - 4. oktober i Italien. Tema: "Language learning in adult education"
2. - 3. oktober i Slovenien: Tema: "Addressing poverty through lifelong learning".
14.-17. oktober i Spanien. Tema: "Lifelong learning paths in alternative environments"
14. - 18. oktober i Belgien: Tema: "Senior volonteering".
18.-22. november i Tyrkiet. Tema: "Language learning in adult education"
19.-22. november i Estland. Tema: "Engaging disadvantaged social groups in adult learning"
19. - 22. november i Tjekkiet. Tema: "Gender issues in adult education".
3.-5. december i Ungarn. Tema: "Community building, community learning". 

Cirius skriver videre:
“Repræsentanter for institutioner/foreninger, som ikke tidligere har været på banen med et Grundtvig-projekt, prioriteres højest, hvad angår deltagelse i kontaktseminarerne.
Din – eller en kollegas/foreningsfælles – ansøgning om at deltage i et kontaktseminar skal ske snarest, og pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet, dog under hensyn til en vis spredning på forskellige typer voksenlæringsudbydere og regionalt tilhørsforhold.”


Ansøgning foregår pr. mail og består i at besvare ganske få spørgsmål. Der er meget god mulighed for at komme med på ét af seminarerne.

Rejsen og opholdet støttes af EU-tilskud. Kun én person pr. institution/forening kan deltage.
 
Rød pilMere om Grundtvigkontaktseminarer, herunder nærmere beskrivelser af hvert enkelt og tilmeldingsprocedure