Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Folkeoplysningen er med i Europa-debatten

15. november 2005

Det næste halve år skal borgerne diskutere Europas fremtid. Det håber regeringen og Folketinget. Og de har bedt en række Ja/Nej-organisationer samt Højskoleforeningen og Dansk Folkeoplysnings Samråd om at organisere debatten.
Den opgave har organisationerne taget på sig og etableret Borgernes Dagsorden

Det handler debatten om
De fem centrale spørgsmål, som debatten skal fokusere på, er:
* Hvilke grænseoverskridende problemer, som Europa står overfor, bør der lægges særlig vægt på at løse - og hvilken rolle skal EU spille?
* Hvilke problemer er de største i EU-samarbejdet, og hvordan kan de løses? 
* Hvordan skal debatten om Europas fremtid og en evt. ny traktat organiseres for at sikre bredde, dybde og legitimitet?
* Hvordan styrker vi borgerdeltagelsen i EU?
* Hvor går Europas grænser?

Hvad skal det bruges til?
Diskussionen om Europas fremtid står mere åben end nogensinde, efter at EU’s regeringsledere har erklæret tænkepause.
I tænkepausen skal ikke kun politikere, men også borgerne diskutere. Det skal give regeringslederne det bedst mulige grundlag for at afgøre, om forfatningen skal på bordet igen, om den skal ændres, eller om de skal starte et helt andet sted.
Med Borgernes Dagsorden er debatten ved at blive sat på skinner i Danmark 

Folkeoplysningen er med
Folkeoplysningen har mange forudsætninger for at præge den, og DFS er allerede med i planlægningsgruppen i Borgernes Dagsorden, der snart åbner ballet med et brev til forenings-Danmark med en opfordring til at give deres bud på, hvad det vigtigste Europa-spørgsmål er.
Ud over Borgernes Dagsordens fælles og samlede initiativer har Folketinget afsat 6 mio kr. til lokale og andre debat-initiativer. Se mere på EU-nævnets hjemmeside: http://www.eu-naevnet.dk/

Rød PilBorgernes Dagsordens hjemmeside
Rød pilDFS om Borgernes Dagsorden