Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Hvad skal I bruge penge til?

23. november 2007

I 2006 fik Norge en ny regering, som gerne ville øge støtten til folkeoplysningen. Men forudsætningen var en grundig undersøgelse af området. Den foreligger nu og anbefaler bl.a. et tættere samarbejde mellem de norske amter og oplysningsforbundene.

"Siden 2000 er støtten til folkeoplysningen blevet mindre og mindre. Med regeringsskiftet i 2006 fik vi muligheden for at rette op på den situation," fortæller Sturla Bjerkaker, som er generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet (Vofo – en paraplyorganisasjon for oplysningsforbundene i Norge).
"Men den nye regering ville have et klart billede af, hvad de større bevillinger skulle bruges til. Hvad kunne vi præstere, hvad var der brug for, og hvilke ændringer i rammerne var nødvendige," fortæller Sturla Bjerkaker, der var medlem af det udvalg, som stod for udredningen.
Efter 30 år med den samme lov for området var det efter hans opfattelse også på tide.
I Norge eksisterer der langt flere oplysningsforbund - kaldet studieforbund - end i Danmark, og regeringen valgte at koncentrere undersøgelsen omkring studieforbundene.
"Jeg havde foretrukket, at undersøgelsen blev bredere, og undervejs i arbejdet kom vi da også automatisk ind på folkehøjskolerne og andre dele af folkeoplysningen."

Nordisk sammenligning
Som en del af sit arbejde sammenlignede udvalget med situationen for oplysningsforbundene i Sverige og Danmark.
"Vi har været meget optagede af, at oplysningsforbund og højskoler har så gode forhold i Sverige. Her er der bred enighed om, at det skal eksistere som alternativ og supplement til det formelle uddannelsessystem," fortæller Sturla Bjerkaker.
Udvalget bemærkede, at rammerne for oplysningsforbundene i Danmark er meget mere fleksible, og man studerede konsekvenserne af strukturreformen.

Tættere på det offentlige
En af udvalgets anbefalinger er, at de norske fylkeskommuner, som svarer til de tidligere danske amter, får en væsentlig større rolle i voksenuddannelserne. Rapporten bruger bl.a. begrebet "en-dørs-politik", hvor fylkeskommunerne kan bruges som en mere overskuelig fælles indgang til alle dele af voksenuddannelsen.
Sturla Bjerkaker frygter ikke, at det fører til institutionalisering og ensretning af oplysningsforbundene.
"Det var en diskussion i udvalget, hvor der både var repræsentanter fra fylkeskommunerne og fra oplysningsforbundene. Men jeg synes, vi fandt et godt resultat.
VoFo har regionale kontorer i alle fylker, og jeg er overbevist om, at vi godt kan hamle op med fylkeskommunerne," siger han.

Ny målsætning
Udvalget anbefaler også et samlet sæt af mål for oplysningsforbundene (se højre kolonne):
"Det afspejler, at staten af gode grunde vil vide, hvad den får for pengene, når støtten skal hæves. Der skal være nogle målsætninger, som man kan holde oplysningsforbundene op imod.
Men det betyder ikke, at alle oplysningsforbund skal indskrive alle seks målsætninger i deres vedtægter. Nogle oplysningsforbund lever op til nogle af målsætninger, andre oplysningsforbund tager sig af andre," siger Sturla Bjerkaker, som i øvrigt kan fortælle, at de nye målsætninger er blev meget vel modtaget i oplysningsforbundene. Han regner bestemt med, at mange af dem vil indskrive alle eller nogle af de seks mål i deres vedtægter.

Rød pilUdvalgets rapport

Sturla Bjerkaker
Sturla Bjerkaker har været med til at udarbejde udredningen af oplysningsforbundenes arbejde og muligheder.

 

 

 

 

 

 

Forslag til målsætning for norske oplysningsforbund

• å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlaget for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere
• å gjøre det mulig for mennesker å påvirke sin egen livssituasjon
• å bekjempe utstøting og bidra til inkludering
• å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring
• å styrke kulturelt mangfold og øke deltakelsen i kulturlivet
• være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne