Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Hvem fortjener den europæiske Grundtvigpris 2009

3. april 2009


Hvem fortjener den europæiske Grundtvigpris 2009 Har du arbejdet med kreative og innovative metoder til fjerne barrierer for læring? Så er du måske kandidat til årets Europæiske Grundtvigpris, der uddeles af den europæiske folkeoplysningsorganisation EAEA.

I indkaldelsen til forslag skriver European Association for Education of Adults  (EAEA) bl.a.:”Der er stadig alt for mange mennesker, som ikke deltager i læring, og jo mindre uddannelse de i forvejen har, jo mindre er chancen for, at de deltager. De problemer og barrierer  for voksenlæring, som man støder på, kan være mange: udgifter, motivation, manglende støtte  og service, manglende erfaring, tid og geografi mm.”
Videre skriver EAEA:

“Gennem årene er der blevet gjort meget for at udbedre denne situation, men den generelle tendens synes at være uændret.

Men mange organisationer har udviklet kreative og innovative metoder til at nå nye målgrupper, finde nye metodologier og infrastruktur, gøre voksenundervisning mere til en mere morsom og berigende oplevelse for voksne, som støder på barrierer, og som har dårlige læringserfaringer.”

Kriterier
Derfor vil EAEA I år uddele Grundtvigprisen til et project, der har arbejdet med kreative og innovative metoder på dette område.Kriterierne for at få prisen er

  • Projektet skal tydeligt demonstrere kreativitet og innovation i arbejdet med at overvinde barrierer for læring og må have dokumentation for resultaterne, f.eks. i form af rapporter, DVD eller andre former for verifikation.
  • Projektet skal helst kunne overføres til og være anvendeligt for andre
  • Projektet eller initiativet skal have været i gang i mindst et år og være afsluttet eller tæt på afslutning.

Prisen
Prisen består af et certifikat.
Derudover vil to personer fra den vindende organisation blive inviteret med til EAEA’s generalforsamling 2009 i Tyskland med rejse og ophold betalt.
Desuden vil vinderprojektet bliver publiceret via EAEA’s hjemmeside og mailliste på 130 organisationer i 41 europæiske lande.