Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Integration af informations- og kommunikationsteknologi

24. april 2003

EU-Kommissionene har fremlagt et treårsprogram 2004-2006 for eLearning. Hovedformålet er at tilskynde til integrering af de nye informations- og telekommunikationsteknologier i de europæiske undervisnings- og uddannelsessystemer og dermed forbedre deres kvalitet og adgangen til dem. Programmet skal støtte:

  • den sociale samhørighed og den tværkulturelle dialog, som skal slå bro over den digitale kløft
  • udvikling af livslang læring
  • den europæiske dimension i undervisningen
  • et bedre samarbejde mellem EU-programmerne og nationale programmer, og
  • bedre produkter og tjenester, udvikling og spredning af bedre praksis

Kommissionen foreslår et flerårigt budget på 36 millioner Euro med følgende budgetfordeling:

  • e-learning til bekæmpelse af it-kløften, ca. 25%
  • virtuelle universitetescampusser i Europa, ca. 30%
  • e-partnerskaber mellem europæiske skoler, ca. 25%
  • tværgående aktioner og tilsyn med e-learning, ca. 10%
  • teknisk og administrativ bistand, ca. 10%

I en betænkning af italieneren Mario Mauro fra Forza Italia godkender Europaparlamentets kulturudvalg Kommissionens forslag, selv om man fremsætter 27 ærdringsforslag.