Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


International Adult Learners Week

2. april 2003

Ugen den 6. - 13. april er Global EFA (Education for All) Week. UNESCO's slogan i år er 'All for girls education'. Meningen er at fejre jubilæet for afholdelse af World Education Forum i april 2000 i Dakar, Senegal, hvor man nåede frem til seks overordnede mål for den globale EFA-agenda.

Hensigten med Global EFA Week 2003 er at ihukomme EFA-målsætning nr. 5 og Millennium Development-målsætning nr. 3, - nemlig at kønsforskelle indenfor primær og sekundær uddannelse bør være fjernet i 2005.