Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Internationale seminarer for voksenundervisere

10. juni 2005

CIRIUS inviterer til seminarer om internationalt samarbejde inden for voksenundervisning og folkeoplysning. Seminarerne finder sted den 12. september i København og den 22. september i Århus.

Seminarerne sætter fokus på internationalt samarbejde inden for Norden og Europa.

Målgruppen er undervisnings- og kulturinstitutioner, herunder biblioteker, foreninger og aktivitetscentre, der tilrettelægger undervisningsforløb eller afholder folkeoplysende aktiviteter for voksne.

På seminaret vil tilskudsmulighederne inden for Nordisk Ministerråds program Nordplus Voksen og EU-programmet Grundtvig blive præsenteret. Derudover vil eksempler på igangværende projektaktiviteter blive diskuteret, og endelig vil det nye EU-program Livslang Læring blive præsenteret.
 
Læs mere seminarerne i København og Århus.