Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


International undersøgelse af voksnes læring

22. september 2003

Organization for Economic Coorporation and Development (OECD) sætter i en stor international undersøgelse af voksnes læring fokus på den nationale kontekst. Det skal sikre sammenligningsgrundlaget.

OECD har gennem mange år haft voksnes uddannelse og livslang læring som prioriteret indsatsområde og er kendt for sine undersøgelser og sammenligninger af deltagerlandene.

I en ny undersøgelse, "Adult Literacy and Life Skills", ser OECD ikke kun på den læring, som voksne får i uddannelsessystemet. Relativt få voksne indgår i dette system, og mange voksne forøger deres viden andre steder. OECD ser derfor også på den læring voksne får for eksempel på deres arbejdsplads og i fritiden.  

Problem af finde fælles indikatorer
Organisationen er dog tidligere blevet kritiseret for ikke at tage tilstrækkelig hensyn til nationale forhold. Derfor sætter OECD i undersøgelsen 'Adult Literacy and Life Skills', hvor kun 7-8 lande deltager, særligt fokus på de nationale kontekster. 

Det kan have store politiske koncekvenser for det enkelte land, hvilke aktiviteter og indikatorer, OECD bruger i sine undersøgelser og sammenligninger. Ikke mindst fordi landene bliver rangordnet på grundlag af resultaterne af undersøgelsen.

Derfor arbejder OECD på at inddrage konteksten i de enkelte lande, når de udvikler indikatorer, så der bliver tale om indikatorer, der er accepterede og genkendelige i de deltagende lande.

OECD står således over for et stort arbejde med at finde indikatorer, som er anerkendte, entydige og som er registreret i alle landene.

En brugbar indikator for voksnes læring kan være antalle af kurser på arbejdspladsen. Men her løber OECD for eksempel ind i den udfordring, at kurser på arbejdspladsen i nogle lande registreres, fordi der er krav om det, mens andre lande ikke har samme slags krav.

OECD arbejder nu med projektet Deseco på at finde indikatorer, som både kan beskrive den læring som foregår i dagliglivet, og som alle lande kan anerkende.

Kilde: EVAluering, Danmarks Evalueringsinstitut, september 2003