Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Konference om læsesvage på NFA

13. september 2002

Nordens Folkliga Akademi, NFA, i Göteborg afholder en konference den 24. - 26. oktober 2002 med temaet: Læsesvaghed (Dysleksi) - fra teori til praksis.

På konferencen behandles dysleksi inden for voksenundervisningen, sproglige faldgrupper, læseforståelse m.v.

Seminaret arrangeres i samarbejde med Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) og Dyslektikernas Riksförbund i Finland).

Prisen er 3.600 SEK (seminarafgiften inkluderer kost og logi og enkeltværelser).

Tilmeldingsfristen er senest de 4. oktober 2002 til: ulla@nfa.se

NFA-ansvarlig er Sari Virtanen: sari@nfa.se