Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Kortlægning af voksnes brug af IKT

22. januar 2003

En ny rapport fra FOVU konkluderer blandt andet, at den enkeltes motivation for at deltage i oplæringen i IKT i høj grad afhænger af behovet for at tilegne sig kundskaberne og at IKT-kompetencerne blandt de lærere, der underviser i den mere traditionelle voksenundervisning, er svag.  

Den uddannelsespolitiske styregruppe for nordisk folkeoplysning og voksenundervisning, FOVU, besluttede i 2001 at finde ud af, hvordan man gennem uddannelse kan forbedre den voksne befolknings kvalifikationer til at leve i informationssamfundet. Voksenundervisningsinstittuttet i Norge blev ansvarlig for projektet, der ud over en oversigt over de nordiske landes organisatioriske, strategiske og økonomiske satsning, kortlægger over 80 projekter.

Rapporten i sin helhed kan findes Rød pilher.